חיילים

מבצע

כיסוי לדיסקית לחייל/ת

45 ₪

מבצע

חוגרון לחייל

70 ₪

מבצע

דיסקית לחייל/ת עם תמונה

45 ₪

מבצע

סל כביסה לחייל/ת עם תמונה

95 ₪

מבצע

ארנק / חוגרון לחייל עם תמונה

69 ₪